ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Faaliyet amacımız olan enerji üretimi işinde; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinciyle, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak sağlamaktayız. Enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedefleyerek politikalarımızı bu doğrultuda dizayn etmekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla;

Enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,

Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,

Bütün paydaşlar ile Enerji Yönetimi konularında ortak değer ve faydaya dayalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,

Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi, Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,

Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı,

Hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmaları yapılmasını veya tedarik edilmesini sağlamayı,

Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirme ve güncelliğini sağlamayı,

Paydaşlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,

Ve enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için, üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.

back-to-top-image