İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Yeşilyurt Enerji yöneticileri ve çalışanları olarak bizler; ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

İSG konusunda tabi olduğumuz uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,

İSG tehlikesi oluşturan süreçler için uygun iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak riskleri oluşmadan önlemeyi,

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı,

Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı, eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

Acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililer ile paylaşmayı,

İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirmeyi,

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,

Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarının sağlanmasını,

İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

back-to-top-image