Ulusal Tarife Nedir?

Ulusal Tarife, EPDK’nın üç ayda bir yayınladığı, Serbest Tüketici limitinin altında kalan veya Serbest Tüketici hakkını kullanmayıp yıllık tüketimi 10 milyon kilovatsaat altında olan son kullanıcıların tabii olduğu tarifedir.

MESKEN KADEMELİ TARİFE

01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere tarife tipi mesken tek zamanlı alçak gerilim olan abonelerimizin elektrik tüketimleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayınlanan ulusal tarife çerçevesinde tüketim miktarları baz alınarak hesaplanan Kademeli Tarife üzerinden faturalandırılmaktadır.

EPDK tarafından yayınlanan ulusal tarifeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yürürlüğe giren yeni tarife kapsamında iki kademeli faturalandırma geçerlidir. Ana kriter,faturalama dönemindeki elektriğin tüketim* miktarı olup, düşük/yüksek kademe birim fiyatları EPDK tarafından belirlenmektedir.

Belli bir limite kadar olan tüketimler birinci kademe olan ‘’Düşük Tüketimli Kademe’’den , bu limitin üzerindeki tüketimler ise ikinci kademe olan ‘’Yüksek Tüketimli Kademe’’den faturalandırılacaktır.

Faturalarda yer alan KWH cinsinden toplam tüketim, faturanızdaki tüketim yapılan gün sayısına bölünerek günlük ortalama tüketim bulunmaktadır. Belirlenen günlük ortalama tüketim limiti 8 kWh’tır. Günlük ortalama tüketiminiz 8 kWh ve altında ise düşük kademe fiyatı ile çarpılarak fatura tutarı hesaplanır. 8 kWh’ın üstünde olan tüketiminiz ise yüksek kademe fiyatı ile çarpılarak fatura tutarı hesaplanır.

EPDK'nın "Elektrik Fatura Hesaplamasında Kıst ve Kademe Uygulaması" açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

TİCARETHANE KADEMELİ TARİFE

01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, tarife tipi ticarethane, tek zamanlı alçak gerilim olan abonelerimizin elektrik tüketimleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan ulusal tarife çerçevesinde tüketim miktarları esas alınarak hesaplanan, Kademeli Tarife üzerinden faturalandırılmaktadır.

EPDK tarafından yayınlanan ulusal tarifeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yürürlüğe giren yeni tarife kapsamında, iki kademeli faturalandırma geçerlidir. Kriter ise, faturalama dönemindeki elektriğin tüketim miktarı olup, düşük/yüksek kademe birim fiyatları EPDK tarafından belirlenmektedir.

Faturalarda yer alan KWh cinsinden toplam tüketim, faturanızdaki tüketim yapılan gün sayısına bölünerek günlük ortalama tüketim bulunmaktadır. Belirlenen günlük ortalama tüketim limiti 30 KWh’dır. Günlük ortalama tüketiminiz 30 KWh ve altında ise düşük kademe fiyatı ile çarpılarak fatura tutarı hesaplanır. 30 KWh’ın üstünde olan tüketiminiz ise yüksek kademe fiyatı ile çarpılarak fatura tutarı hesaplanmaktadır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

20 Ocak 2018 Tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2019 yılı toplam tüketimi 7 milyon kilovatsaati aşan abonelere tarife uygulaması Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden yapılacaktır. 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre bu tarife için güncel tüketim miktarları mesken aboneleri için yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal tüketiciler için 7 milyon kilovatsaat, diğer tüketici grupları için ise 1 milyon kilovatsaat olarak belirlendi. Son kaynak tarife fiyatı; ilgili ayın ağırlıklı PTF ortalaması ve YEKDEM bedeli toplamının üzerine kârmarjı eklenerek hesaplanmaktadır.

back-to-top-image